Kvantifiserbare Enheter #QU

Innenfor det raskt utviklende feltet Hurtigdiagnostikk, er sikkerhet og pålitelighet av største viktighet. Kvantifiserbare Enheter #QU fremstår som et standardisert system som forbedrer nøyaktigheten og gjentakbarheten av Hurtige Diagnostiske Tester #RDT ved å kvantifisere resultatene som genereres fra disse testene.

Nøkkelparametere

Rammen for QU bygger på flere nøkkelparametere som definerer dens drift og nytte:

  • Deteksjonsgrense #LOD – Den minste konsentrasjonen av en analytt som diagnostikkverktøyet pålitelig kan oppdage, som representerer følsomheten til en diagnostisk test.

Maksimal Deteksjonsnivå #MDL – Angir den høyeste konsentrasjonen av en analytt som konsekvent kan oppdages av testen, som representerer den øvre grensen for testens operasjonelle kapasitet.

  • Dynamisk Område #DR – Området av konsentrasjoner der verktøyet kan gi pålitelige resultater, som strekker seg mellom LOD og Maksimal Deteksjonsnivå #MDL. Det representerer den funksjonelle rekkevidden av den diagnostiske testen.
  • Relativ Intensitet #RI – Refererer til den oppfattede intensiteten av testlinjene som skilles av lys- og kamerasystemet i det diagnostiske verktøyet. Det korrelerer med konsentrasjonen av den målrettede analytten i prøven, og gir et grunnlag for detaljert analyse.

QU tilbyr en standardisert metode for tolkning av resultater, noe som er avgjørende for å sikre pålitelig bruk av RDT-er i forskjellige settinger, inkludert i felt og kliniske miljøer. Ved å forstå og anvende prinsippene til QU: Profesjonelle kan unngå feiltolkninger fra kvalitative avlesninger, og unngå potensielle diagnostiske feil.

Fasiliteter for dataaggregasjon og analyse, gitt at resultater kan uttrykkes i standard enheter, dermed forbedrer dybden og påliteligheten av epidemiologiske studier. Det støtter utviklingen av mer følsomme og spesifikke diagnostiske tester, da det gir en nyansert forståelse av testytelse basert på kvantitative parametere.

Konklusjon

QU er en banebrytende innovasjon i det diagnostiske landskapet, som gir profesjonelle et system for å kvantifisere og standardisere RDT-resultater. Ved å grunnlegge tolkningen av RDT-resultater i kvantifiserbare målinger, muliggjør QU nøyaktige, pålitelige og gjentakbare diagnostiske resultater, noe som markerer en ny æra innen diagnostisk presisjon og pålitelighet.

Det er et skritt mot en fremtid der diagnostikk er ikke bare raskere, men betydelig mer pålitelig, og styrer retningen av global helse mot en mer datadrevet og vitenskapelig fundert vei.

#RDT #RDR #HurtigDiagnostikk #KvantifiserbareEnheter #Antigen #Antistoff #BioMarkør

Link til QU whitepaper : Klikk her

Abbott BD Siemens Healthineers Roche SD BIOSENSOR INC OraSure Technologies QuidelOrtho bioMérieux Bio-Rad Laboratories Global Access Dx (GADx) (tidligere Mologic) Zoetis

FIND Verdens Helseorganisasjon Digital Square ved PATH PATH USAID U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

pl_PLPolish