Multipleks Hjemmetest for COVID-19, Influensa A og B, og RSV – 6stk

Influensa A og B er årlige sesonginfluensavirus med symptomer som feber, muskelsmerter, tretthet og hoste, og de forårsaker sesonginfluensaepidemier.

510 kr

COVID-19 (SARS-CoV-2) er en luftveisinfeksjon forårsaket av koronaviruset. Symptomer varierer fra milde til alvorlige, inkludert feber og pusteproblemer.

Influensa A og B er årlige sesonginfluensavirus med symptomer som feber, muskelsmerter, tretthet og hoste, og de forårsaker sesonginfluensaepidemier.

Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er vanlig, spesielt blant barn, og gir symptomer som ligner på forkjølelse, med varierende alvorlighetsgrader.

Med vår multipleks hjemmetest kan du enkelt teste deg for 4 forskjellige luftveisinfeksjoner med en og samme test. Testen er av høy kvalitet og gir nøyaktige resultater.

Disclaimer:

OBS: Selv om våre hjemmetester gir nyttig informasjon, er det viktig å understreke at de ikke er ment for å stille diagnoser eller erstatte profesjonell medisinsk rådgivning. Vi oppfordrer sterkt alle våre kunder til å konsultere en lege eller annet kvalifisert helsepersonell for en nøyaktig vurdering og veiledning når det gjelder helseproblemer eller medisinske spørsmål. NordicDx fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av våre produkter som er i strid med denne anbefalingen. Din helse og sikkerhet er av største viktighet, og riktig medisinsk veiledning bør alltid prioriteres

pl_PLPolish