Mobi SensDx er basen for SensDx sin teknologi

Produktinformasjon

Mobi SensDx er basen for SensDx sin teknologi. Det er en flerbruks diagnostisk plattform. I tillegg til selve mini-laben, består basen av en mikro USB kabel for tilkobling til en ekstern dataenhet, og laboratorieprogramvaren SensDx App for avlesing av svar på prøven.

Egne engangs – biobrikker og buffere (f.eks. Flu SensDx) kalibreres mot proteinene til de spesifikke bakteriene og virusene som ønskes analysert. Disse proteinene må derfor være til stede for at prøven skal bli positiv. På bakgrunn av dette utelukker SensDx sin teknologi falske positive svar på prøven.

Bruk av tradisjonell RT-PCR innebærer en risiko for falske positive resultat på prøven.

Dette pga. at PCR påviser RNA genmateriale, som også finnes i døde og inaktive virus i etterkant av et sykdomsforløp. I tillegg kan kryssreaksjoner med genmaterialet til andre patogene mikrober gi falske positive svar. Både falske positive og falske negative svar på prøv gir betydelige helse/samfunnsøkonomiske konsekvenser, noe som er tydeliggjort i den pågående SARS-Cov-2 pandemien.

Teknologien muliggjør også å påvise tilstedeværelse av spesifikke patogene mikroorganisme i en tidlig fase av sykdommen. Slik kan adekvat behandlingsstrategi iverksettes raskt, samt unngå feilbruk av resistensdrivende antibiotika.

 

Prosedyre ved bruk av SensDx test

 • Ta prøve, benytt vattpinne i dyp nese eller bakre svelg
 • Bland prøven med ekstraksjonsbufferen i et reagensrør
 • Påfør ekstraksjonsbuffer på mikrosensor
 • Start måling, og resultatet er klart innen ca. 5 min
 • Resultatene blir deretter presentert umiddelbart i SensDx-appen i Windows 10 (påkrevd) på enheten

 

Tekniske spesifikasjoner

 • Mål: 125 x 80 x 25 (mm)
 • Tilkobling: micro USB
 • Strøm: 5V DC, 300mA
 • Støttet OS: Microsoft Windows 10
 • Biochip: Kun SensDx-microsensor
 • Analysetid: Ca. 5-7 minutter, avhengig av patogen eller panel testet

SensDx’s produksjonslinje er EN ISO 13485:2016 sertifisert. Sertifisering er gjennomført av det tyske TUV Rheinland LGA Products Gmbh.  som er akkreditert for slik sertifisering. Sert. reg. nr. SX 60143651 0001.

$

Mobi SensDx manual (norsk)

MOBI SensDx er en plattform for rask in vitro-diagnostikk.

Se dokument

$

Mobi SensDx – Samsvarserklæring

Se dokument

SensDx produkter

$

Mobi SensDx

Mobi SensDx er basen for SensDx sin teknologi. Det er en flerbruks diagnostisk plattform. 

Les mer

$

Flu SensDx

Dette produktet ble lansert i Polen høsten 2019, og benyttes allerede ved 100 legekontor og sykehus i landet. 

Les mer

$

SARS-CoV-2 test

Første evaluering internt av SARS-CoV-2 testen ble utført på 100 positive og 500 negative prøver med 92 % sensitivitet og 98,5 % spesifisitet.

Les mer

$

Produkter under utvikling

Det forskes og utvikles kontinuerlig med utvidelse av produktporteføljen. Her er noen produkter vi har under utvikling.

Les mer

$

Produkter under utvikling

Det forskes og utvikles kontinuerlig med utvidelse av produktporteføljen. Her er noen produkter vi har under utvikling.

Les mer

pt_BRPortuguese