ความจำเพาะ SAVD 100 % และความไว 99 %

การตรวจสอบใหม่ลงวันที่ 22.03.21 แสดงว่า SAVD มีความจำเพาะ 100 % และความไว 99 % วิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด 366 ตัวอย่าง โดยมีผลบวก 270 รายการและค่าลบ 96 รายการรวมอยู่ด้วย

ดูการตรวจสอบทางคลินิกของSAVD

thThai