Koronaviruset SARS-CoV-2 fortsetter, som andre virus, å mutere. Vi får stadig informasjon om nye varianter som ikke bare påvirker forløpet av Covid-19-sykdommen, men også hyppigheten. Det har allerede blitt oppdaget flere tusen mutasjoner av SARS-CoV-2-viruset....