NordicDx Laboratorieleder Elisabeth Lassa i Aksjon: Onboarding av Ny CRP Test på iaX-Leseren

NordicDx’s dyktige laboratorieleder, Elisabeth Lassa, er alltid i forkant av den pågående kampen mot infeksjoner. I dag leder hun en viktig fase i denne kampen ved å initiere onboarding-prosessen for en ny CRP-test.

Onboarding-prosessen for en ny test på vår iaX-optiske leser er en kritisk del av vår diagnostiske innsats. Dagens oppgave involverer onboarding av en ny CRP-test, som spiller en sentral rolle i å oppdage infeksjoner og inflammatoriske tilstander.

Denne prosessen innebærer en kalibreringsprosess der positive kontroller blir nøye fortynnet i ulike blandinger. Denne blandingen blir deretter påført den aktuelle LFA-testen som settes inn i iaX-leseren. Under denne prosessen blir nøkkelgrenseverdier for både positive og negative resultater fastsatt. Ved å kjøre opptil 20 forskjellige blandingstester oppnår vi en uovertruffen nøyaktighet, noe som er avgjørende for å fastslå omfanget av eventuelle smittsomme sykdommer.

Denne nøyaktigheten og kvaliteten er kjernen i vårt diagnostiske arbeid. Å kunne stole på at våre resultater er pålitelige, er av avgjørende betydning for pasientbehandlingen og for å få en rask og nøyaktig forståelse av infeksjonsspredning.

NordicDx har alltid vært forpliktet til å levere nøyaktige og pålitelige diagnostiske løsninger. Onboarding-prosessen som Elisabeth leder, er bare en del av vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre vår testing og utvide vårt testpanel.

I de kommende dagene vil vi introdusere denne CRP-testen i vårt diagnostiske arsenal og fortsette onboarding av andre tester for å styrke vår evne til å møte en bredere rekke diagnostiske behov.

Vi takker Elisabeth Lassa for hennes dedikasjon og kompetanse i å lede denne kritiske prosessen. Hennes arbeid vil hjelpe oss med å fortsette å levere pålitelige og nøyaktige diagnostiske resultater til våre pasienter og partnere.

For mer informasjon om vårt diagnostiske arbeid og våre nyeste tester, vennligst følg med på våre oppdateringer og nyheter på vår hjemmeside.

Mer om LFA og iaX : https://nordicdx.no/lateral-flow-test-fremtidens-in-vitro-diagnostic/

fr_FRFrench