NordicDx har ansatt fem masterstudenter fra Universitetet i Stavanger

NordicDx er stolte over å ha ansatt totalt fem masterstudenter fra Universitetet i Stavanger (UiS) siden vår oppstart, noe som styrker vår forpliktelse til å fremme lokale talenter, øke antall arbeidsplasser og bidra til regional utvikling. Dette viser vår langsiktige investering i deres profesjonelle vekst og vårt ønske om å beholde talentfulle medarbeidere i regionen.

Støtte fra lokale virkemidler

Tre av disse studentene har også skrevet sin masteroppgave hos oss i NordicDx. Denne satsingen har vært mulig takket være støtten fra Stavanger kommune og Forregion Rogaland, tidligere kjent som VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Deres bidrag har vært avgjørende for at vi kan tilby slike muligheter og fortsette vår innsats for å utvikle avanserte diagnostiske løsninger.

Bildet av de fem ansatte er tatt ifm. tildeling av et EU-kreftforskningsprosjekt som er delfinansiert av Desire. Fra venstre: Elisabeth Lassa, Gillian Tawse, Hedvig Svensson, Bahareh Valadkhani og Celine Lorentsen.

Fordeler for både studenter og virksomhet

Ved å ta inn disse studentene gir vi dem verdifull praktisk erfaring som kompletterer deres akademiske kunnskaper. Samtidig tilfører de nye perspektiver og innovasjon til våre prosjekter, noe som er til fordel for hele teamet.

Ser fremover

Vi i NordicDx tror sterkt på verdien av samarbeid mellom industri og akademia. Vårt pågående partnerskap med UiS og støtten fra regionale organer hjelper oss med å realisere denne visjonen. Vi ser frem til å se de positive bidragene fra våre nye teammedlemmer og fortsette å støtte lokale utdannings- og forskningsinitiativer.

nb_NONorwegian