NordicDx er et norsk innovativt firma som leverer bioteknologiske tjenester over hele Norden med fokus på «one health».

NordicDx

Ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien. NordicDx er et norsk innovativt firma som leverer bioteknologi tjenester i hele Norden med fokus på «one health»

NordicDx skal bidra i samfunnet med utvikling av forenklede metoder for testing og diagnostikk. Dette skal gjøres gjennom å integrere tradisjonelle vitenskapelig metoder og ny teknologi, både egenutviklet og eksisterende. 

Vi skal utvikle og levere komplette intuitive metoder som enkelt kan integreres i eksisterende systemer i alle segmenter med basis i «One Health».

Gentester

Matintoleranse og vitaminmangel er et økende problem på grunn av vårt levesett og kosthold.
NordicDx er i ferd med å lansere vitenskapsbaserte gentester for både matintoleranse og vitaminmetabolisme.

nb_NONorwegian