Forståelse av vitaminmangel: Årsaker og mulige løsninger

Vitamin D
Vitamin B

Har du noen form for Vitamin mangel, eksempelvis Vitamin D eller B12? Er dette genetisk betinget eller Livstil og kan man gjøre noe med det?

NordicDx tilbyr to produkter for å hjelpe deg å forstå hvordan genene dine påvirker vitamin B12- og vitamin D-metabolismen i kroppen. VIBE og DEVI testene våre er utformet for å kunne bedømme risikobilde for mangel på vitamin B12 og vitamin D.

Det er to årsaker til mangel på disse vitaminene, enten får du ikke tilstrekkelige mengder gjennom kostholdet eller så har kroppen problemer med opptak av vitaminene. Sistnevnte kan du teste ved hjelp av VIBE og DEVI testene våre.

Vitamin B12 produseres ikke av kroppen selv og må tilføres via kosten, hovedsakelig fra kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter. Vitaminet er avgjørende for normal kroppsfunksjon, spesielt hjernen og nervesystemet. En utfordring er at disse symptomene er vage og overlapper med andre diagnoser. Mangel på vitaminet kan få alvorlige helsekonsekvenser, og symptomer inkluderer trøtthet, depresjon og svikt i hukommelsen. Fire hovedgrupper er i risikosonen for å utvikle mangel: veganere, gravide, spedbarn og eldre. Ifølge NNR (Nordic Nutrition Recommendations) kan små avvik fra anbefalt mengde vitamin B12 være skadelig for helsen.

Vitamin D3 produseres i menneskelig hud som et resultat av UVB-stråling (sol, UV-lamper). Det er den viktigste kilden til dette vitaminet og står for omtrent 80 % av behovet. Resten er supplert med naturlige matprodukter. De fleste europeere viser et utilstrekkelig inntak av vitamin D, som i mangel av tilstrekkelig eksponering for UVB-stråling kan utgjøre en høy risiko for vitamin D-mangel og dets helsekonsekvenser. I Sentral- og Nord-Europa, fra oktober til mars, er strålingsbølgelengden for lav og det er for få soltimer per dag til at kroppen kan produsere nok vitamin D. Symptomer på vitamin D-mangel kan være diffuse og inkluderer beinsmerter, muskelsmerter, rask tretthet, søvnløshet, diaré, periodontal sykdom, appetittproblemer og hypertensjon. NordiDx vil snart tilby disse testene i vår nettbutikk.

nb_NONorwegian