Ledig kapasitet for korona testing av private, RT-PCR COVID-19 test

Vi i NordicDx har god kapasitet på PCR testing, og de som har behov for RT-PCR tester i Rogaland kan få dette utført hos oss. NordicDx er en privat virksomhet som tilbyr rask og sikker RT-PCR test for de som måtte ha behov for det utenfor det offentlige systemet.

NordicDx har stor testkapasitet ved laboratoriet vårt på Ullandhaug i Stavanger. Våre Bio Rad RT-PCR maskiner kan analyserer opp mot 200 tester pr time.

Vi har levert 40 000 SAVD RT-PCR tester i hovedsak til større industriaktører i Norge.

NordicDx har installert en pipetteringsrobot som øker vår kapasitet ytterligere. I tillegg reduseres faren for kontaminering eller andre feil i forberedelser til analysekjøring.

I disse dager lanserer NordicDx 2 nye multigen RT-PCR tester; SAVD+ og ICED.

SAVD+ testen er en videreutvikling av SAVD. Mens SAVD kun påviser tilstedeværelse av et virus gen, påviser SAVD+ i to gener. Denne testen benytter i tillegg et humant gen for å sikre kvaliteten på testen. Enkelte stater i Midt- Østen forlanger 2 gen testing, noe også WHO anbefaler.

Den andre nye testen, ICED, er også en «multigen» RT-PCR test. ICED detekterer både Covid-19 og influensa A eller B. Denne test har i tillegg samme type «intern kontroll» som SAVD+.

Både SAVD+ og ICED testene har en «automatisk» egenkontroll som verifiserer at det er tatt tilstrekkelig materiale i prøven. Dette er en ekstra sikring for å redusere muligheten for «falske negative» resultater. Testen avdekker om man har gjort god nok prøvetakingen. Dersom det ikke er tilstrekkelig materiale i prøven for verifisering, får man «ikke-godkjent» svar på prøven, og du må foreta en ny prøvetaking. Det er kjent at mengden virus varierer i løpet av sykdomsforløpet, og sjansen for å miste en positiv prøve eller få falsk negativ er sterkt redusert ved bruk av disse testene.

NordicDx gjennomførte nylig et forsøk med SAVD+ hos Viking fotballklubb i forbindelse med en utenlandsreise. Vi hadde en kjapp opplæring før teamet utførte selvprøvetaking. Vi analyserte de 33 prøvene ved laboratoriet vårt på Ullandhaug ca 1 time etter prøvetakingen fant sted, og resultat ble deretter registrert i Helsenorge systemet. Alle prøvene hadde tilstrekkelig prøvemateriale.

Egenskapene ved både SAVD+ og ICED muliggjør «selvtesting» ved en bedrift, idrettslag eller institusjon, noe som raskt kan bidra til å få kontroll og god oversikt på smittesituasjonen.

Siden SAVD+ og ICED har denne innebygde egenkontrollen, kan NordicDx tilby bedrifter, idrettslag og institusjoner gratis utplassering av prøvetakingssett. Ved et eventuelt smitteutbrudd, foretas «selvswabbing» lokalt, og prøvene sendes oss. Prøvene analyseres ved laboratoriet vårt, og resultatet vil foreligge litt over en time etter vi har mottatt de. NordicDx vil gi nødvendig opplæring på forhånd.

Alle våre tester er CE-IVD godkjente, og NordicDx er godkjent for testing og innrapportering i Helsenorge systemet (MSIS). Vi utsteder også engelske fit-to-fly reiseattester for de som måtte ønske det.

NordicDx leverer kvalitets tester, har stor kapasitet og konkurranse dyktige priser.

Om dette er av interesse, ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og avtale.

nb_NONorwegian