การทดสอบตัวเองที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรฟุตบอลไวกิ้ง สโมสรฟุตบอลไวกิ้งยังเลือกเวลานี้เพื่อใช้การทดสอบตนเอง COVID 19 RT-PCR ของ NordicDx ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ผู้เล่นและผู้จัดการที่เข้าร่วมการเดินทางได้เก็บตัวอย่างตัวเองที่สนามกีฬาไวกิ้ง หลังจากสุ่มตัวอย่าง ...