สินค้า ภายใน นวัตกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์

GeneMe

GeneMe เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ควบคู่ไปกับโซลูชันข้อมูลที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันของ GeneMe ในตลาดคือการทดสอบโคโรนา SAVD SARS-CoV-2 เป็นการทดสอบ NAAT ที่จัดประเภทโดย WHO เป็นมาตรฐานทองคำในการตรวจหา coronavirus ที่ก่อให้เกิดการระบาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

SensDx 

SensDx เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยใหม่ในสาขาต่างๆ การทดสอบไข้หวัดใหญ่ของบริษัทมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2019 และเทคโนโลยีที่อยู่ด้านล่างได้รับรางวัลด้านความง่ายในการใช้งานและการออกแบบ SensDx ยังมีการทดสอบ SARS-CoV-2 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

thThai