NordicDx er et norsk innovativt firma som leverer bioteknologiske tjenester over hele Norden med fokus på «one health».

NordicDx

Ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien. NordicDx er et norsk innovativt firma som leverer bioteknologi tjenester i hele Norden med fokus på «one health»

NordicDx skal bidra i samfunnet med utvikling av forenklede metoder for testing og diagnostikk. Dette skal gjøres gjennom å integrere tradisjonelle vitenskapelig metoder og ny teknologi, både egenutviklet og eksisterende. 

Vi skal utvikle og levere komplette intuitive metoder som enkelt kan integreres i eksisterende systemer i alle segmenter med basis i «One Health».

Gentester

Matintoleranse og vitaminmangel er et økende problem på grunn av vårt levesett og kosthold.
NordicDx er i ferd med å lansere vitenskapsbaserte gentester for både matintoleranse og vitaminmetabolisme.

Genetikk og miljø

Genetikk og miljø

Genetikk og miljø spiller begge en rolle for vår helse. Genetikk refererer til de arvelige egenskapene vi får fra våre foreldre, som påvirker...

Long Covid og Vitamin D mangel

Long Covid og Vitamin D mangel

COVID-19 Forskning presentert på den 25. europeiske endokrinologi kongressen viser at lavt nivå av vitamin D øker risikoen for langvarige symptomer...

pt_BRPortuguese