Hvordan rask diagnostisk testing (RDT) kan forbedre fiskevelferden og fiskehelsen

Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB

Introduksjon

Oppdrettsnæringen står overfor en rekke utfordringer rundt fiskehelse, inkludert sykdomsutbrudd, som kan føre til betydelige redusert fiskevelferd og store økonomiske tap. RDT er en lovende teknologi som kan bidra til å løse disse utfordringene. I fjor døde 58 millioner laks i norske oppdrettsmerder, noe som utgjorde 16,1 prosent av all laksen. Disse tallene understreker behovet for innovative tilnærminger som rask diagnostisk testing (RDT) for å forbedre fiskevelferden og helsen i oppdrettsnæringen.

Betydningen av fiskevelferd og fiskehelse

Fiskevelferd og fiskehelse er viktige for både miljøet og økonomien. Svak fisk er mer utsatt for sykdomsutbrudd, noe som kan føre til utbredelse og katastrofal spredning av sykdom. Fisk som lider av dårlig velferd i kombinasjon med andre miljømessige forhold har også større sannsynlighet for økt dødelighet. Den store dødeligheten på 58 millioner laks i norske merder i fjor understreker behovet for løsninger som RDT, som kan oppdage sykdommer tidlig og bidra til å redusere lidelsen og dødeligheten blant fisk.

Overførbar teknologi

RDT har allerede vist seg som en vellykket teknologi innen folkehelse, brukt til tidlig sykdomsdeteksjon og helseovervåking. Dens pålitelighet og raske resultater har gjort den til et verdifullt verktøy. Denne suksessen indikerer at RDT også kan være en passende løsning for å forbedre helsen og velferden til oppdrettsfisk. Overføringen av teknologien fra mennesker til fisk viser at den har potensial til å spille en lignende rolle i akvakulturindustrien, og kan støtte målene om bedre fiskevelferd, reduksjon av sykdomsutbrudd og fremme bærekraftige akvakulturpraksiser.

Hvordan RDT kan forbedre fiskevelferden og fiskehelsen

RDT kan forbedre fiskevelferden og fiskehelsen ved å oppdage sykdommer tidlig og gi mer nøyaktig informasjon om typen sykdom. Dette kan bidra til å redusere lidelsen og dødeligheten hos fisken, og sikre at de får riktig behandling.

Forklaring

  • Tidlig oppdagelse: RDT kan oppdage sykdommer før de utvikler seg til en alvorlig form. Dette kan bidra til å redusere lidelsen hos fisken og forhindre at sykdommen sprer seg til andre fisk.
  • Nøyaktig informasjon: RDT kan gi mer nøyaktig informasjon om typen sykdom som fisken har. Dette kan bidra til å sikre at fisken får riktig behandling, noe som kan føre til raskere kurering og redusert dødelighet.

 

Veien videre

For å utnytte det fulle potensialet til RDT, er det viktig å investere i forskning og utvikling. Det er også viktig å samarbeide med regulatoriske myndigheter og interessenter i næringen for å etablere retningslinjer og standarder for RDT-bruk. Med 58 millioner laks som døde i norske merder i fjor, er det tydelig at tiltak må iverksettes for å redusere dødeligheten og forbedre fiskevelferden.

Konklusjon

RDT er en lovende teknologi som har potensial til å forbedre fiskevelferden og fiskehelsen i oppdrettsnæringen. Ved å implementere RDT, kan oppdrettsnæringen bidra til å skape en mer bærekraftig og etisk næring. Med tallene som er angitt over, er det på høy tid å iverksette tiltak for å redusere laksedødeligheten og forbedre fiskevelferden, og RDT kan spille en nøkkelrolle i denne prosessen.

Vi ønsker å invitere alle som er nysgjerrige på RDT og dets anvendelse i oppdrettsnæringen til å ta kontakt med oss. Vårt mål er å samarbeide med næringen for å utforske og implementere denne teknologien på en effektiv og bærekraftig måte i oppdrettsindustrien.

Du kan også helse hele artikkelen på LinkedIn her!

en_USEnglish