NordicDx's "One Health" approach simplifying testing and diagnostics for all

NordicDx’s «One Health» approach simplifying testing and diagnostics for all

Kategorier

Pruebas de antígenos y anticuerpos


Las enfermedades infecciosas (EI) son trastornos causados por diversos microorganismos (como bacterias, virus, hongos o parásitos) y pueden propagarse de diferentes formas: directa o indirectamente, de una persona a otra

Sykdomsfølsomhet


Sykdomsfølsomhet refererer til en persons genetiske sårbarhet for å utvikle visse sykdommer. Dette betyr at personen kan ha arvet spesifikke gener eller genvarianter som øker sjansen for å utvikle en bestemt sykdom eller tilstand

Mat- og vitaminmetabolisme


Matintoleranse refererer til kroppens manglende evne til å fordøye eller tolerere bestemte matvarer eller ingredienser. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert enzymsvikt, overfølsomhet eller immunreaksjoner på matkomponenter

STI


STI (seksuelt overførbare infeksjoner) refererer til infeksjoner som overføres gjennom seksuell kontakt. Dette inkluderer infeksjoner som kan overføres gjennom vaginalt, analt eller oralt samleie.

Simplifying diagnostics

for a healthier world with NordicDx’s ‘One health’

Ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien. NordicDx er et norsk innovativt firma som leverer bioteknologi tjenester i hele norden med fokus på «one health». Vi har nært samarbeid med bioteknologiske internasjonale selskaper, og kan levere og analysere en rekke tester lokalt ved vårt laboratorium i Stavanger. Siden oppstarten har selskapet utviklet seg videre og driver i dag utstrakt FoU i flere segmenter, bla annet innen kreftforskning, dette i samarbeid med internasjonale aktører så vel som SUS og UiS.

es_ESSpanish