Det forskes og utvikles kontinuerlig med utvidelse av produktporteføljen

A continuación se muestran algunos productos que tenemos en desarrollo.

Hurtig LFA-tester

Husdyrindustri

Hva er HPAI

HPAI står for(Highly Pathogenic Avian Influenza) høypatogen influensa, også kjent som fugleinfluensa. Dette er en svært smittsom virussykdom som primært rammer fugler, spesielt fjærkre som kyllinger og kalkuner. HPAI-viruset kan forårsake alvorlig sykdom og høy dødelighet i infiserte fuglepopulasjoner.

HPAI-viruset kan også smitte mennesker, selv om dette er sjeldent. Når det skjer, kan det føre til alvorlige sykdommer og i sjeldne tilfeller død. Det er derfor viktig å overvåke og kontrollere utbrudd av HPAI i fjærfebestander og ta nødvendige forholdsregler for å forhindre spredning av viruset til mennesker.

Hva er klassisk svinepest

Klassisk svinepest er en virussykdom som primært rammer svin og villsvin. Sykdommen forårsakes av et virus som tilhører familien Flaviviridae. Klassisk svinepest kan spre seg raskt mellom svinpopulasjoner og forårsake alvorlig sykdom med høy dødelighet blant infiserte dyr.

Symptomene på klassisk svinepest inkluderer feber, nedsatt appetitt, diaré, nese- og øyeutflod, hudlesjoner, og i alvorlige tilfeller kan det føre til indre blødninger og død. Sykdommen kan være spesielt alvorlig for unge griser og drektige søyer.

Klassisk svinepest kan være svært ødeleggende for svineindustrien, da utbrudd kan føre til store tap av liv og produksjon. Det finnes ingen spesifikk behandling for klassisk svinepest, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer vaksinering, god biosecurity-praksis og rask oppdagelse og isolering av infiserte dyr.

Hva er Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASF) er en alvorlig virussykdom som primært rammer svin og villsvin. Sykdommen er forårsaket av et virus fra familien Asfarviridae og kan føre til alvorlig sykdom med høy dødelighet i infiserte dyr.

Symptomene på ASF kan variere, men inkluderer feber, nedsatt appetitt, diaré, hudlesjoner, og i alvorlige tilfeller indre blødninger og død. ASF kan spre seg raskt mellom svinpopulasjoner, og det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine tilgjengelig for å bekjempe sykdommen.

Afrikansk svinepest er en betydelig trussel mot svineindustrien, da utbrudd kan føre til store økonomiske tap og ramme hele regioner. Det er derfor svært viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre spredning av sykdommen, inkludert begrensning av bevegelse av svin og villsvin, god hygienepraksis og rask oppdagelse og isolering av infiserte dyr.

Hva er munn og klovsyke

Munn- og klovsyke (MKS) er en svært smittsom virussykdom som primært rammer kveg, sauer og geiter, men også kan påvirke svin og hjortedyr. Sykdommen forårsakes av et virus fra familien Picornaviridae.

Symptomene på Munn- og klovsyke inkluderer feber, tap av matlyst, sår i munnhulen og på føttene, og i alvorlige tilfeller kan det føre til nedsatt melkeproduksjon og dødelighet. MKS kan spre seg raskt mellom dyrpopulasjoner, og det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine tilgjengelig for å bekjempe sykdommen.

Munn- og klovsyke er en alvorlig trussel mot husdyrindustrien, da utbrudd kan føre til store økonomiske tap og alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Det er derfor svært viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre spredning av sykdommen, inkludert begrensning av bevegelse av dyr, god hygienepraksis og rask oppdagelse og isolering av infiserte dyr.

Hva er pseudorabies

Pseudorabies, også kjent som Aujeszky’s sykdom, er en virussykdom som primært rammer svin, men også kan påvirke en rekke andre dyrearter, inkludert hunder, katter og ville dyr som grevlinger, oter og rev. Sykdommen forårsakes av et virus fra familien Herpesviridae. 

Symptomene på Pseudorabies hos svin inkluderer feber, nedsatt matlyst, respiratoriske symptomer og nevrologiske symptomer som kramper og koordinasjonsvansker. Sykdommen kan være dødelig for svin, spesielt spedgris.

Pseudorabies kan smitte til mennesker, men det er svært sjeldent. Imidlertid kan hunder og katter som er infisert med Pseudorabies-viruset, utvikle alvorlige symptomer og dø av sykdommen.

Pseudorabies er en alvorlig trussel mot svineindustrien, da utbrudd kan føre til store økonomiske tap og alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Det er derfor svært viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre spredning av sykdommen, inkludert begrensning av bevegelse av dyr, god hygienepraksis og rask oppdagelse og isolering av infiserte dyr.

Aquaindustri

Hva er SRS

SRS står for «Salmon Rickettsial Syndrome», som er en sykdom som primært rammer oppdrettslaks. Sykdommen forårsakes av en bakterie som tilhører familien Rickettsiaceae.Symptomene på SRS hos oppdrettslaks inkluderer nedsatt appetitt, nedsatt vekst, mørke fargeendringer på huden, unormal svømmeadferd og i alvorlige tilfeller kan det føre til død.

SRS kan være en betydelig trussel mot oppdrettsnæringen, da utbrudd kan føre til store økonomiske tap og alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Det finnes for øyeblikket ingen spesifikk behandling for SRS, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer god hygienepraksis i oppdrettsanlegg, bruk av antibiotika og vaksinering.

Hva er ILA

ILA står for «infeksiøs lakseanemi», som er en virussykdom som primært rammer oppdrettslaks og kan føre til høy dødelighet. Sykdommen forårsakes av et virus fra familien Orthomyxoviridae.

Symptomene på ILA hos oppdrettslaks inkluderer nedsatt matlyst, svømmevansker, unormale gjelle bevegelser, økt dødelighet og i alvorlige tilfeller kan det føre til død. Sykdommen kan spre seg raskt mellom oppdrettsanlegg og kan ha alvorlige konsekvenser for oppdrettsnæringen.

Det finnes ingen spesifikk behandling for ILA, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer god hygienepraksis i oppdrettsanlegg, bruk av vaksinering og forbedrede produksjonsmetoder som kan bidra til å redusere risikoen for utbrudd av sykdommer.

Hva er moritella

Moritella er en slekt av gram-negative bakterier som finnes i havet. Noen arter av Moritella kan leve i ekstremt kalde temperaturer og er kjent for å forårsake sykdommer i fisk og sjømat.

En av de mest kjente artene i slekten Moritella er Moritella viscosa, som kan forårsake fiskesykdommer som «vibeke» (også kjent som winter ulcer) og «hjerte- og skjelettsykdom» (også kjent som «hitra-syke»). Disse sykdommene kan forårsake store tap i oppdrettsnæringen, spesielt for atlantisk laks.

Moritella-bakterier er også kjent for å produsere enzymer som kan påvirke kvaliteten på sjømatprodukter. Derfor er det viktig å overvåke og kontrollere forekomsten av Moritella i havmiljøet og i sjømatproduksjon.

Hva er CMS

CMS står for «Carp edema virus» (CEV) som er et virus som kan forårsake en sykdom som kalles «Carp Edema Syndrome» (CES) eller «Koi Sleepy Disease» (KSD) hos karpefisk som koi og vanlig karpe.

Symptomene på CES inkluderer hevelse og væskeansamling under huden, særlig rundt hodet og øynene, nedsatt matlyst, slapphet, endret svømmeadferd, og i alvorlige tilfeller kan det føre til død. CES kan være en alvorlig trussel mot karpebestander, spesielt i oppdrettsanlegg.

Det finnes ingen spesifikk behandling for CES, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer god hygienepraksis i oppdrettsanlegg, begrensning av bevegelse av fisk, og oppdrett av genetisk resistente fiskestammer.

Hva er AGD

AGD står for «Amoebic Gill Disease», som er en infeksjonssykdom som påvirker laksefisk, spesielt atlantisk laks. AGD forårsakes av en amøbe som kalles Neoparamoeba perurans, som kan angripe gjellene til fisken og forårsake skade.

Symptomene på AGD inkluderer pustevansker, nedsatt matlyst, økt slimproduksjon og i alvorlige tilfeller kan det føre til død. AGD kan være en alvorlig trussel mot oppdrettsnæringen, spesielt i områder med høy vanntemperatur og høy fisketetthet.

Det finnes for øyeblikket ingen spesifikk behandling for AGD, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer god hygienepraksis i oppdrettsanlegg, bruk av vaksinering, optimalisering av fôring og miljøforhold for fisken, og bruk av medisiner når det er nødvendig.

Hva er Yersinia ruckeri

Yersinia ruckeri er en bakterie som kan forårsake sykdommen «yersiniose» hos oppdrettsfisk, spesielt regnbueørret. Yersinia ruckeri tilhører familien Enterobacteriaceae og er en gramnegativ stavformet bakterie.

Symptomene på yersiniose inkluderer nedsatt matlyst, slapphet, økt slimproduksjon, høy dødelighet, og noen ganger kan også oppdrettsfisken utvikle sår eller lesjoner. Yersiniose kan være en alvorlig trussel mot oppdrettsnæringen, spesielt for regnbueørret.

Yersiniose kan spres mellom fiskepopulasjoner og i miljøet, så det er viktig å ha god hygienepraksis i oppdrettsanlegg for å forebygge og kontrollere sykdommen. Behandling av yersiniose kan innebære bruk av antibiotika og medisiner som sulfonamider og tetracykliner. Det er også forsket på utvikling av vaksiner mot yersiniose.

Hva er HSMB

HSMB står for «Heart and Skeletal Muscle Inflammation», som er en sykdom som primært rammer oppdrettslaks. Sykdommen forårsakes av et virus som tilhører familien Orthomyxoviridae.

Symptomene på HSMB inkluderer betennelse i hjertet og skjelettmuskulaturen, nedsatt matlyst, vekttap, slapphet og i alvorlige tilfeller kan det føre til død. Sykdommen kan spre seg raskt mellom oppdrettsanlegg og kan ha alvorlige konsekvenser for oppdrettsnæringen.

Det finnes ingen spesifikk behandling for HSMB, så forebygging og kontroll av sykdommen er avgjørende. Dette inkluderer god hygienepraksis i oppdrettsanlegg, begrensning av bevegelse av fisk, og oppdrett av genetisk resistente fiskestammer.

Human

ABCR multiplex (Covid-19, influensa A og B, RSV)
C-reactive Protein, Tri-line/Quad-line
Strep-A Test Strips
FIT Cassette (Fecal Immunochemical Test)
Legionella Test Cassette
Bladder Tumor Antigen Test
Urinary Tract Infection Test
Vitamin D Test
SN-Ab (antistoffer for Covid-19 fra naturlig infeksjon og vaksine)

RT-PCR hurtigtester

Human

HPV
FRISD multiplex (Covid-19, influensa A og B, RSV)

Havbrukindustri

PD
es_ESSpanish