NordicDx contribuye å løse los desafíos de salud de la sociedad con innovador tecnología de diagnóstico.

Historia

NordicDx ble etablert i 2020 i kjølvannet av koronapandemien.

Bred erfaring innen maritim bioteknologi og medisin er en fellesnevner i vårt selskap.

Samarbeidet med våre produsenter strekker seg flere år tilbake.

 

Visión

Med basis i «One Health» skal NordicDx bidra i samfunnet med utvikling av forenklede metoder for testing og diagnostikk. ?Dette skal gjøres gjennom å integrere tradisjonelle vitenskapelig metoder og ny teknologi, både egenutviklet og eksisterende. ?Vi skal utvikle og levere komplette intuitive metoder som enkelt skal kunne integreres i eksisterende systemer i alle segmenter med basis i «One Health».

 

Samarbeidspartnere

Assaya tilbyr bærekraftige, rimelige og diagnostiske verktøy som reduserer menneskelig feil i stor skala. Assayas visjon er å gi verden pålitelige, sensitive, praktiske, bærekraftige og billige diagnostikkverktøy som kan implementeres hvor som helst, når som helst. Assayas innovative hurtigtester identifisere biomarkører og farlige patogener i sanntid og er laget uten plast i 100 % gjenvinnbare materialer. Assaya ønsker å hjelpe folk å gå fra sykdom til helse, og forebygge spredning av sykdom på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Lansering av iaX ? en universell analysemaskin for alle verdens antigen- og antistofftester

La primera solución universal del mundo para la lectura automática de pruebas de diagnóstico rápido y el único dispositivo médico aprobado a nivel mundial para diagnósticos in vitro de clase 1 para diagnósticos descentralizados. Assaya iaX er en smart tilkoblet enhet som leser testresultater fra mange forskjellige testprodusenter på sekunder, og lagrer resultatene sikkert i assayaDX. iaX er en nøkkelkomponent i en gruppe produkter som utgjør assayaDX-testplattformen.

GeneMe er et bioteknologiselskap basert i Polen som utvikler og produserer innovative laboratoriediagnostikk- og dataanalysetjenester. Gjennom forsknings- og utviklingsaktiviteter har GeneMe fokus på å øke nøyaktighet og brukervennlighet på sine tester, samtidig som analysetiden reduseres. Deres patenterte teknologiprosedyre gjør det mulig å utvikle nye genetiske tester innen 4 uker.

SensDx er et bioteknisk selskap som utvikler diagnostiske verktøy innen ulike fagområder. Teknologien som benyttes har vunnet priser for brukervennlighet og design. SensDx’s Influensatest Flu SensDx har vært i bruk siden 2019. 

es_ESSpanish