NordicDx med banebrytende teknologisk utvikling: Digitaliseringen av Lateral Flow Assay (LFA) hurtigtester med høy sensitivitet og kvantitative resultater.

NordicDx med banebrytende teknologisk utvikling: Digitaliseringen av Lateral Flow Assay (LFA) hurtigtester med høy sensitivitet og kvantitative resultater.

Disse fremskrittene, anført av NordicDx, åpner muligheten for et ny epoke for:

Tidlig, Enkel, Rask og dokumenterbar overvåkning av fiskehelse.

NordicDx leder utviklingen innen digitalisering av Lateral Flow Assay (LFA) hurtigtester, som tilbyr høy sensitivitet og kvantitative resultater. Denne teknologien er ikke bare fremtredende for sin evne til å forbedre overvåkningen av fiskehelse gjennom enkle, raske, og kostnadseffektive metoder, men også for sitt fokus på bærekraft som er kjernen i dette. Ved å utvikle digitale LFA-tester for et bredt spekter av patogener, inkludert virus og bakterier, posisjonerer NordicDx seg som en nøkkelaktør i overgangen mot mer ansvarlige og bærekraftige akvakulturpraksiser.

Et viktig aspekt ved denne teknologien er det brukervennlige grensesnittet som gjør testene enkle å gjennomføre i felt, uten behov for spesialisert laboratorieutstyr eller spesialister. Dette brukervennlige systemet muliggjør rask screening eller diagnostisering og overvåkning av fiskehelse, hvor resultatene er tilgjengelige i skyen innen få minutter. Denne tilgjengeligheten og enkelheten i bruk styrker industrien ved å tilby umiddelbare innsikter for tidlig tiltak og beslutningstaking.

Integrasjonen av testene med skybaserte plattformer forbedrer ikke bare tidlig varsling og intervensjon mot sykdomsutbrudd, men vil i fremtiden støttes av avanserte algoritmer og dataanalyse for å fremme forebyggende tiltak. Dette legger grunnlaget for en dypere integrasjon av bærekraft i akvakultur, hvor digitalisering spiller en nøkkelrolle i å minimere industriens miljøavtrykk og støtte bærekraftig matproduksjon globalt.

Med potensialet for videre implementering på tvers av industrien, bidrar digitale LFA-tester ikke bare til forbedret fiskehelse, men støtter også det globale målet om en mer bærekraftig matproduksjon. NordicDx står i spissen for denne utviklingen, som lover en mer bærekraftig og lovende fremtid for akvakulturindustrien.

For de som ønsker å vite mer om denne teknologien og de muligheter som ligger her, må dere gjerne ta kontakt for nærmere presentasjoner.

I vedlagte link er det en kjapp video på under et halvt minutt som gir en oversiktlig beskrivelse av vårt økosystem og vår optiske leser iaX.

es_ESSpanish