NordicDx: Setter en Ny Standard for Kontroll av Afrikansk Svinepest og Andre Kritiske Dyresykdommer

Innledning

I lys av det nylig oppdagede tilfellet av afrikansk svinepest i Sverige, blir behovet for rask og nøyaktig diagnostikk stadig mer akutt. Som Norges offisielle sjefsveterinær, Ole-Herman Tronerud, har uttalt til TV 2, «Vi følger med på utviklingen og har startet en serie møter med svinenæringen sentralt.»

I denne konteksten kommer NordicDx sin teknologi inn som en mulig game-changer.

Bærekraftig og Rask Diagnostikk

Gjennom vårt samarbeid med Assaya Pte Ltd, har vi utviklet LEIQA LFA-tester. Disse testene kombinerer avansert teknologi med bærekraftige materialer, og kan gi resultater på så lite som 10 minutter. De er dermed ideelle for rask rask screening/diagnose i felt.

Anvendelse i Afrikansk Svinepest-kontroll

Som Tronerud har understreket, er overvåking og informasjonsdeling essensielt. Han forteller at 182 villsvin har blitt testet i Norge i 2023, uten funn av afrikansk svinepest. Vår LEIQA LFA-teknologi kan raskt implementeres for screening av både tamme og ville svin, og dermed bidra til å forhindre videre spredning av denne farlige sykdommen.

Global Overvåking via iaX-2101

Vår skyaktiverte leser, iaX-2101, gir global sanntidsovervåking av LEIQA-testresultater. Dette gir myndighetene muligheten til å handle raskt, noe som er kritisk for å forhindre en bredere epidemi.

Omfattende Tester for Kritiske Patogener

«Ved å tilby et bredt spekter av tester, kan vi gi en helhetlig tilnærming til dyrehelse,» uttaler daglige leder, Tommy Selnes. Vi er glade for å kunne meddele at våre tester for afrikansk svinepest samt andre kritiske dyrepatogener som fugleinfluensa H5N1, munn- og klovsyke og klassisk svinefeber samt Whitespot (WSD) vil være tilgjengelige fra uke 39.

Konformitet med Globale Mål

Våre løsninger er i samsvar med globale mål om å redusere tap i husdyrproduksjon og å minimalisere landbrukets miljøavtrykk.

Oppsummert

Med vår innovative, raske og miljøansvarlige teknologi, setter NordicDx en ny standard i dyrehelsestyring. I samarbeid med global overvåking og omfattende tester, kan vi potensielt være nøkkelen til rask og effektiv kontroll av afrikansk svinepest og andre fremtidige utbrudd.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss i NordicDx.

Les mer: Afrikansk svinepest – Veterinærinstituttet
Les mer: Afrikansk svinepest påvist i Sverige – TV2

es_ESSpanish