NordicDx utvider sin produktportefølje

NordicDx AS utvider sin produktportefølje og er nå offisiell distributør av GeneMe sine produkter i Skandinavia. Leveringskapasiteten er stor fordi den innovative diagnostiske teknologien som GeneMe har utviklet, produseres lokalt. Det patenterte enzymet polymerase er et nøkkelelement i teknologien.

Tilgjengelig nå er to NAAT-tester (Nucleic Acid Amplification Test) rettet mot SARS-CoV-2, en PCR-test (SAVD) og en LAMP-test (FRANKD). NAAT-teknologien er kategorisert av WHO som gullstandard i påvisning av koronaviruset som har utløst den pågående pandemien. Begge produktene har CE-IVD-godkjenning i samsvar med WHOs retningslinjer.

SAVD er en PCR-test bestående av et patentert enzym kodet mot ORF1ab-genet av SARS CoV-2. Til nå er alle versjoner av viruset påvist med mutasjon av ulike segment på S-genet, slik at SAVD påviser også disse. Testen er enkelt å utføre, og enhver åpen RT-PCR-maskin med fluorescin kan benyttes i analysen. Det er ikke behov for RNA-rensing i prøveanalyse, og dermed foreligger prøveresultatet innen 45 minutter. På grunn av den innovative teknologien som resulterer i en enklere analysemetode, kan SAVD også utføres på mindre og mobile maskiner, så vel som store maskiner med høyt analysevolum. Denne spennvidden av analysemuligheter medfører at testene kan tas direkte der behovet er ? i ankomst- eller avgangshaller, ved utgangen, før større begivenheter eller ved massetesting som ved grenseoverganger eller store anlegg. Resultat fra testen kan oversendes den enkelte til mobil via den prisbelønte identitetsappen YOTI.

FRANKD er en RT-LAMP-test med lik teknologi og egenskap som SAVD. Forskjellen fra SAVD er at LAMP-teknologien er en isotermisk analyse, dvs. at det ikke er behov for ulike varmesykluser i selve analysen, som er tilfellet med en PCR-test. Dette muliggjør raskere svar på prøver da enklere maskiner kan benyttes. NordicDx AS kan eventuelt tilby utleie/salg av relevante maskiner for gjennomføring av testene. GeneMe er et ledende bioteknologiselskap som spesialiserer seg på genetisk testing.

Selskapet har erklært samsvar med EF-direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr fra mai 2020 og er godkjent for salg i hele EU og Storbritannia. Hjemmeside: www.geneme.eu

Specyficzność100%
Czułość FRANKD / SAVD95 %/99 %
PPV (dodatnia wartość predykcyjna)97%
NPV (ujemna wartość predykcyjna)100%

For mer informasjon eller forespørsel, vennligst kontakt oss på [email protected].

pl_PLPolish