SARS-CoV-2-testen SAVD, som produseres av GeneMe, valideres kontinuerlig opp mot de nye mutantene som oppstår globalt. Siste rapport 19. juli 2021 viser at alle sirkulerende varianter av koronaviruset påvises av SAVD, da det ikke foreligger mutasjoner på ORF1ab-genet...