NordicDx bidrar med å løse samfunnets helseutfordringer med nytenkende diagnostisk teknologi.

Historie

NordicDx ble etablert i 2020, som en direkte respons på de globale utfordringene skapt av koronapandemien.

Vår reise begynte med en innovativ tilnærming til markedets skiftende behov. For omtrent et år siden introduserte vi LFA-teknologi i vår portefølje, og den har raskt blitt et av våre hovedsatsingsområder. Kombinasjonen av LFA og vår iAX-leser illustrerer vår forpliktelse til å tilby enkel og rask diagnostikk, noe som åpner for nye muligheter i vår evolusjon mot å tilby praktiske og effektive løsninger.

 

Visjon

Med basis i «One Health» skal NordicDx bidra i samfunnet med utvikling av forenklede metoder for testing og diagnostikk. ?Dette skal gjøres gjennom å integrere tradisjonelle vitenskapelig metoder og ny teknologi, både egenutviklet og eksisterende. ?Vi skal utvikle og levere komplette intuitive metoder som enkelt skal kunne integreres i eksisterende systemer i alle segmenter med basis i «One Health».

 

Samarbeidspartnere

Assaya tilbyr bærekraftige, rimelige og diagnostiske verktøy som reduserer menneskelig feil i stor skala. Assayas visjon er å gi verden pålitelige, sensitive, praktiske, bærekraftige og billige diagnostikkverktøy som kan implementeres hvor som helst, når som helst. Assayas innovative hurtigtester identifisere biomarkører og farlige patogener i sanntid og er laget uten plast i 100 % gjenvinnbare materialer. Assaya ønsker å hjelpe folk å gå fra sykdom til helse, og forebygge spredning av sykdom på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Lansering av iaX ? en universell analysemaskin for alle verdens antigen- og antistofftester

Verdens første universelle løsning for maskinlesing av raske diagnostiske tester, og det eneste globalt godkjente medisinske utstyret for in vitro diagnostikk i klasse 1 for desentralisert diagnostikk. Assaya iaX er en smart tilkoblet enhet som leser testresultater fra mange forskjellige testprodusenter på sekunder, og lagrer resultatene sikkert i assayaDX. iaX er en nøkkelkomponent i en gruppe produkter som utgjør assayaDX-testplattformen.

GeneMe er et bioteknologiselskap basert i Polen som utvikler og produserer innovative laboratoriediagnostikk- og dataanalysetjenester. Gjennom forsknings- og utviklingsaktiviteter har GeneMe fokus på å øke nøyaktighet og brukervennlighet på sine tester, samtidig som analysetiden reduseres. Deres patenterte teknologiprosedyre gjør det mulig å utvikle nye genetiske tester innen 4 uker.

SensDx er et bioteknisk selskap som utvikler diagnostiske verktøy innen ulike fagområder. Teknologien som benyttes har vunnet priser for brukervennlighet og design. SensDx’s Influensatest Flu SensDx har vært i bruk siden 2019. 

pt_BRPortuguese